CE 1400/2002 - EU 461/2010 s.m.i.

VERORDENING (EG) Nr. 1400/2002 VAN DE COMMISSIE van 31 juli 2002 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de motorvoertuigensector.

De onderstaande zoekmachine biedt informatie over het type producten van Marelli met betrekking tot EG-richtlijn 1400/2002. Na het invoeren van een referentienummer Marelli (lange code of korte code) geeft het systeem, naast de beschrijving van het gezochte artikel, ook weer of het een "origineel reserveonderdeel" of een "kwalitatief equivalent reserveonderdeel" is.

- Artikel 1 – Definities -

s) „reserveonderdelen”: producten die ter vervanging van onderdelen van het voertuig in of op het voertuig worden gemonteerd, met inbegrip van producten zoalss meermiddelen, die voor het gebruik van het voertuig noodzakelijk zijn, met uitzondering van brandstof;

t) „originele reserveonderdelen”: reserveonderdelen die van dezelfde kwaliteit zijn alsde voor de montage van het betrokken motorvoertuig gebruikte onderdelen en die zijn vervaardigd volgensde specificaties en productienormen die door de fabrikant zijn verstrekt voor de productie van de onderdelen van het nieuwe motorvoertuig. Dit omvat onder meer reserveonderdelen die worden geproduceerd op dezelfde productielijn alsdeze onderdelen. Tot het bewijs van het tegendeel wordt ervan uitgegaan dat onderdelen originele reserveonderdelen zijn, indien de onderdelenfabrikant certificeert dat de onderdelen van gelijke kwaliteit zijn alsde onderdelen die voor de montage van het betrokken motorvoertuig zijn gebruikt en dat zij volgensde specificatiesen productienormen van de fabrikant van de voertuigen zijn vervaardigd;

u) „reserveonderdelen van gelijke kwaliteit”: uitsluitend reserveonderdelen die zijn vervaardigd door een onderneming die te allen tijde kan certificeren dat de betrokken onderdelen van gelijke kwaliteit zijn alsde onderdelen welke voor de montage van de betrokken motorvoertuigen worden of zijn gebruikt;